LMJ Linjearbeten AB är ett helägt dotterbolag till Skogs- och Kraftkonsulterna i Norr AB (SKKAB) – ett konsultföretag med säte i Boden.

LMJ Linjearbeten ABs huvudsakliga affärsområde är att utföra löpande linjearbeten i skog och vägar runt omkring Norrbotten samt Västerbotten. Uppdragen utför mestadels åt staten, kommun samt uppdragsgivare som Vattenfall. Målsättningen är att årligen vidareutbilda medarbetare inom de teknikgrenar vi är verksamma inom och vid behov rekrytera ny personal.

Vi har ett internt traineeprogram där vi vidareutvecklar våra medarbetare dels genom intern kompetens och även med hjälp av externa utbildningar.

Vår vision är att vara ett respekterat kunskapsföretag inom teknik och miljö.

LMJ Linjearbetens affärsmodell bygger på enkelhet och kundfokus med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss. Därför har vi en decentraliserad och kundnära organisation. Det är den enskilde konsulten som är navet i verksamheten och det är individen som genom sitt arbete och förhållningssätt omvandlar företagets samlade kunskap, erfarenhet och kreativitet till konkret nytta för kunden.

LMJ Linjearbeten ska etablera sin position som ett respekterat företag inom linjearbeten genom att vidareutveckla affärsenheter och medarbetare. All utveckling och expansion ska genomföras med strikta krav på lönsamhet vilket leder till en trygg och långvarig kundrelation, samt en hållbar och stimulerande arbetsmiljö.